Vertrekpunt

 

Op weg naar andere tijden

Als ambtenaar, als expert, als toezichthouder, als voorzitter van conferenties en werkbijeenkomsten, als adviseur van bestuurders, organisaties en professionals in jeugdbeleid, jeugdzorg heb ik in de afgelopen jaren veel expertise opgedaan rond de essentiële elementen van lokaal jeugdbeleid. Het Nederlandse jeugdbeleid staat voor een grote transformatie: al het beleid moet op lokaal niveau – in één of meerdere gemeenten – vorm krijgen.

Wie dat het brede jeugdbeleid in de vingers wil krijgen, moet aan de gang met nieuwe, open werkwijzen die alle lokale betrokkenen in welzijn, zorg en onderwijs bijeen brengt en het ze mogelijk maakt een transformatie te volbrengen. Dat vraagt oog voor de belangen van alle partijen op lokaal niveau bij de vernieuwing van het jeugdbeleid, de transitie van de jeugdzorg en de aansluiting van het jeugdbeleid op onderwijs en de arbeidsmarkt.

Gemeenten staan nu voor de grote opgave de jeugdzorg deel te laten zijn van een breed lokaal beleid. Dat kan alleen als alle (professionele) opvoeders, beleidsmakers en uitvoerders alle kinderen en jongeren een kans geven tot de gelukkigste jeugd van Europa te horen.

Ik gebruik De Pannenboog (een gedicht van J. Leopold) als werktitel voor mijn bezigheden.

Geef een reactie